Skip to content Skip to footer

+90 3B DİJİTAL FABRİKA
PROJE PARÇA ÜRETİM ŞARTLARI

SORUMLULUKLARIN TANIMI: Artıdoksan A.Ş. , teklif konusu ürün ya da ürünlerin imalatçısı olarak sorumludur. Aşağıdaki maddeler, Müşteri‘nin teklif konusu ürün ya da ürünleri sipariş ettiği ve kendi kontrolü altında kullandığı şartlardaki sorumluluklarını tarif eder. Artıdoksan A.Ş.  sadece siparişte bahsi geçen parçalar için ürünleri üretmekle yükümlüdür, dizayn değişikliği halinde, yeni ürün ya da ürünler için ayrı fiyatlandırma ve üretim yapılacaktır. Müşteri sipariş verdiği ürün eline ulaştığı anda, kalite kontrolden geçirmek ve kullanıma almadan önce ürünü teslim aldığına ve ürünün uygun olduğuna dair onayını Artıdoksan A.Ş. ‘ye bildirmek zorundadır. Eğer Müşteri bu onayı bildirmez ise ürünü kabul etmiş sayılır, ve Artıdoksan A.Ş.  sorumluluk kabul etmez. Artıdoksan A.Ş.’nin sorumluluğu, kanıtlanmış ve gerçek hasar durumunda iddianın sebebine bağlı olarak teklif konusu ürünün bedeli ile sınırlıdır. Hasar tanımına ürünün yer çekimi etkisi ile düşerek hasara uğraması ve hileli hasar durumları girmez. Silikon kalıplama projelerinde, silikon kalıplar Artıdoksan A.Ş.  ‘nin malı olup, aksi belirtilmediği takdirde Müşteri’ye teslim edilmez. Müşteri’ye sadece kalıplara yapılan baskılar teslim edilir. Silikon kalıp bozulmadığı takdirde 6 ay boyunca muhafaza edilir ve ücreti karşılığında müşteri ilave baskı yaptırabilir. Artıdoksan A.Ş. ‘ye aşağıda açıklanan ve doğrudan zarara yol açmayan durumlarda tazminat davası açılamaz ve doğrudan sorumlu değildir: a) Masrafların artması ,b)Planlama hataları, c) Gelir kaybı, d) Müşteri kaybı, e)Finansal veya ticari kayıplar

Ürünün sevki aşamasında kargo ve kurye şirketlerinden kaynaklanan zararlardan Artıdoksan A.Ş.  sorumlu tutulamaz.

TESLİMAT KOŞULLARI: Artıdoksan A.Ş.  teklifte belirtilen süreler içerisinde teklif konusu ürün ya da ürünleri Müşteri‘nin siparişinde belirteceği yöntemle (kargo, kurye veya elden alma) Müşteri‘ye ulaştırmakla sorumludur. Teslimat süresi, kargo ve kurye firmalarının Müşteri’nin bölgesine yapacağı teslimat zamanına göre değişiklik gösterebilir. Kargo ve kurye şirketinden kaynaklanan gecikmelerden Artıdoksan A.Ş.  sorumlu tutulamaz. Kargo ve kurye ücretlerinin ödemeleri, aksi belirtilmedikçe Müşteri sorumluluğundadır.

ÖDEME KOŞULLARI: Fiyatlarımız Euro olup KDV dahil değildir. Aksi belirtilmediği sürece ödemeler fatura tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Artıdoksan A.Ş. ‘ye banka transferi yolu ile yapılır. Geciken her 10 (on) iş günü için, %5 gecikme faizi uygulanır. Döviz kuru olarak, fatura tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış kuru esas alınır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: Müşteri sipariş onayını verdiğinde, yukarıda açıklanan maddeleri kesin olarak kabul eder ve yukarıda açıklanan maddelerle ilgili olan durumlarda Artıdoksan A.Ş. ‘yi sorumlu tutmayacağını onaylar. Artıdoksan A.Ş.  ve Müşteri, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ: Aksi belirtilmediği sürece Artıdoksan A.Ş.  tekliflerinin geçerlilik süresi 10 gündür.

plus90 graphic