Skip to content Skip to footer

KALİTE SİSTEMİMİZ

Şirketimiz kurulduğundan beri kalitemizi sürekli olarak geliştirmenin yollarını arıyor ve uyguluyoruz. Her geçen dakika teknoloji önlenemez bir hızla gelişiyor ve müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri artıyor. Biz de sürekli olarak bilgilerimizi, süreçlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek yaptığımız her projede daha yüksek kalite sunuyoruz. Sektörde öncü ve lider olarak, 15 yılı aşkın deneyime sahip olmanın avantajı ile korumaya ve geliştirmeye çalıştığımız uluslararası bir itibara sahip olduk.

ISO 9001:2015

arti90 iso9001 2025

AS 9100

OUR QUALITY SYSTEM

Müşterinin beklentilerini doğru anlayarak, müşteriye zamanında kaliteli ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak; müşteri geri bildirimlerini objektif olarak değerlendirerek, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük, eşitlik ve duyarlılık ilkelerine uygun olarak gerekli tüm tedbirleri alarak müşteriyi ve şirketi geliştirmek.

Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak, kalite yönetim sisteminin benimsenmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli arttırmak, uygulanabilir şartlara uymak.

Tüm paydaşlar; (çalışanlar, müşteriler, partnerler ve tedarikçiler) arasında iletişim, uyum ve iş birliğini arttırarak, şirket amaç ve hedeflerine verimli bir şekilde ulaşılmasını sağlamak.

Takım ruhunu en üst düzeyde tutarak bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişen bir organizasyon olmak.

Şirketin tüm faaliyetlerinde insan faktörlerini esas alarak, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine mutlak uyumu sağlamak.

Çevre koruma ve geliştirme bilincinin tüm çalışanılar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Tüm personelin eğitimlerle desteklenerek, standart iş adımları ve şirket prosedürleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak, müşteri ve otorite uygulanabilir kurallarını yerine getirmek.

Tüm personelin otorite, şirket ve müşterilerin kalite denetleyicileriyle işbirliği içinde olmasını sağlamak.

Sürekli gelişime destek olacak ilgili iyileştirme fırsatlarının raporlanmasını teşvik etmektir.

Ülkesel veya global değişimlerin doğurduğu yeni gereksinimlere hızlı ve esnek bir şekilde adapte olabilmek.

AS9100 (BS EN 9100) havacılık endüstrisi için kalite ve risk yönetimi standardıdır. AS 9100 Havacılık, Uzay, Savunma Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ISO 9001 Standardına ek olarak, havacılık sektörüne özel ilave şartlar eklenerek oluşturulmuş uluslararası bir kalite yönetim sistemidir. Savunma, uzay ve havacılığa yönelik ürün tasarlayan, geliştiren, üretimini yapan ve satış hizmeti sunan firmalar AS/EN 9100 standardını belgeleyerek, iş ortakları ve müşterilerinin beklentilerinin en üst seviyede karşılanacağını güvence altına alır.

kalite

YALIN YÖNETİM YAKLAŞIMI

Müşteri memnuniyetinin olmazsa olmaz koşulu olan kalite anlayışımızı ve sürdürülebilirliğini “yalın yönetim”  felsefesi ile sağlıyoruz. Yalın yönetim felsefesinde hedefimiz sadece bir kalite ekibi ile yalın yönetimi uygulamak değil, şirketimizin tüm birimlerinde sürekli iyileştirme felsefesinin benimsenmesini sağlamak ve yalın yönetim prensipleri ile müşteri memnuniyetini sürekli arttırmaktır.

SAĞLIK ÇALIŞMALARIMIZ

Tüm birimlerimiz sağlık eğitimi almış olup, sağlık çalışmaları yaparak düzensizlik sebebi ile ortaya çıkan zaman kayıplarını minimuma indirmeyi, konfor, temizlik ve güvenlik açısından çalışma ortamını iyileştirmeyi hedefler.

DEĞER AKIŞ HARİTALAMA (VSM) ÇALIŞMALARIMIZ

Müşterilerimizden talebi alıp, ürün teslimatı ve satış sonrasındaki sürecimizde müşterilerimize değer katmayan tüm adımları tespit ederek, iyileştirme fırsatları oluşturuyoruz. VSM çalışmamız sonucunda ortaya çıkarttığımız gelecek durum haritamıza yaptığımız iyileştirme çalışmaları ile ulaşmayı hedefliyoruz.

SÜREÇ ÖLÇÜM ÇALIŞTAYLARIMIZ

Tüm birimlerimizde süreç ölçüm çalıştayları yürütüyoruz. Çalıştaylarımızın öncül amacı süreçlerimizdeki israfları tespit edebilmek, bu israflar için kaizen çalışmaları oluşturmak ve standart işlem adımlarını ortaya çıkartmaktır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan ekip arkadaşlarımızı haberdar etmek ve iyileştirilen sürecin uygulanabilirliğini sağlamak için sunumlar yapıyoruz.

KÖK NEDEN ANALİZLERİMİZ

Her müşteri geri dönüşü için, hedefin altında kalınan kalite süreçleri için, şirket içi taleplerde kök neden analizi çalışmaları yapıyoruz. Problemin temeli balık kılçığında belirlendikten sonra 5 neden sorularak problemin kök nedenine iniyoruz. Her kök neden çalışması sonucunda açılan kaizenler üzerinde çalışıyoruz ve hataların tekrarlanmamasını amaçlıyoruz.