KALİTE SİSTEMİMİZ

Şirketimiz kurulduğundan beri kalitemizi sürekli olarak geliştirmenin yollarını arıyor ve uyguluyoruz. Her geçen dakika teknoloji önlenemez bir hızla gelişiyor ve müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri artıyor. Biz de sürekli olarak bilgilerimizi, süreçlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek yaptığımız her projede daha yüksek kalite sunuyoruz. Sektörde öncü ve lider olarak, 15 yılı aşkın deneyime sahip olmanın avantajı ile korumaya ve geliştirmeye çalıştığımız uluslararası bir itibara sahip olduk.


ISO 9001:2015 KALİTE BELGEMİZ


Müşteri Odaklılık

Müşterinin beklentilerini doğru anlayarak, müşteriye zamanında kaliteli ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak; müşteri geri bildirimlerini objektif olarak değerlendirerek, şeffaflık, tarafsızlık, gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük, eşitlik ve duyarlılık ilkelerine uygun olarak gerekli tüm tedbirleri alarak müşteriyi ve şirketi geliştirmek.

Kalite Yönetim Sistemi

Kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak, kalite yönetim sisteminin benimsenmesini sağlamak ve etkinliğini sürekli arttırmak.

Etkin Yönetim

Çalışanlar arasında iletişim, uyum ve iş birliğini arttırarak, şirket amaç ve hedeflerine verimli bir şekilde ulaşılmasını sağlamak.

Sürekli Gelişim ve Verimlilik

Takım ruhunu en üst düzeyde tutarak bilgi ve teknoloji esaslı yaklaşımlarla sürekli gelişen bir organizasyon olmak.

Risk Yönetimi

Şirketin hedeflerini yerine getirmek amacıyla olası riskleri azaltmak için riskleri belirlemek ve periyodik olarak gözden geçirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketin tüm faaliyetlerinde insan faktörlerini esas alarak, iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine mutlak uyumu sağlamak.

Çevre Bilinci

Çevre koruma ve geliştirme bilincinin tüm çalışanılar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Standartlara ve Kurallara Uyum

Tüm personelin eğitimlerle desteklenerek, standart iş adımları ve şirket prosedürleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak.

Denetleyicilerle İşbirliği

Tüm personelin otorite, şirket ve müşterilerin kalite denetleyicileriyle işbirliği içinde olmasını sağlamak.

Raporlama

Sürekli gelişime destek olacak ilgili iyileştirme fırsatlarının raporlanmasını teşvik etmek.