Eklemeli İmalat İçin Tasarım Nedir?

Eklemeli imalat için tasarım (DfAM), uygulama sınırlamalarına bağlı kalarak, eklemeli imalat yönteminin özgürlüklerinden yararlanan bir parça tasarım yöntemidir. Bileşen işlevselliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarırken üretim süresini, maliyetlerini ve üretim hatalarını en aza indirmeyi hedefler. Tipik eklemeli imalat için tasarım yöntemleri arasında başlıca topoloji optimizasyonu, çok malzemeli tasarım, parça birleştirme ve toplu özelleştirme sayılabilir.

Parça Başı Maliyetler ve Tasarım Özgürlüğü

Parça Başı Maliyetler ve Tasarım Özgürlüğü

Üretim süreçlerinde, üretime başlanabilmesi için bazı şartların tamamlanması gerekmektedir. Örneğin bir plastik enjeksiyon prosesi ile üretilen bir parça için tüm temel şartların yanında, kalıp maliyetleri de parça başı maliyetlerini etkilemektedir. Buna proses giriş maliyeti denir.

Eklemeli imalat (3B baskı) yöntemlerinde makine ve malzeme dışında bir proses giriş maliyeti bulunmamaktadır ve kaç adet üretirseniz üretin parça başı maliyet her zaman aynıdır. Ancak eklemeli imalat sistemleri geleneksel imalat yöntemlerine göre görece yavaş sistemlerdir. İşte bu noktada bir çakışma noktası bulunmaktadır. Bu çakışma noktasının altında eklemeli imalat yöntemleri her zaman geleneksel yöntemlerden daha hızlı, daha kolay ve daha ucuzdur.

Parça Başı Maliyetler ve Tasarım Özgürlüğü

Eklemeli imalat yöntemleri kullanılırken katma değer kriterlerini yukarıdaki üçgende özetleyebiliriz.
Doğru tasarım ile zaman – maliyet – adet üçlemesinde en optimum değerlerde üretim yapılması gerekmektedir.

Tasarımda tek sınır hayallerinizdir.

Geleneksel imalat yöntemlerinde tasarım kısıtları bulunmaktadır. Ancak eklemeli imalat yöntemlerinin son yıllarda gelişmesi ile geldiği noktada artık ‘Tasarımda tek sınır hayallerinizdir.’ diyebiliriz. Geleneksel yöntemlerde parça başı maliyetler parça karmaşıklığı arttıkça yükselir. Ancak parça tasarımı karmaşıklaştıkça eklemeli imalat yöntemleri daha da katma değerli ve maliyet açısından uygun hale gelir. Bununla beraber daha da karmaşık geometriler yalnızca eklemeli imalatla üretilebilir.

Tasarım Özgürlüğü, Parça Konsolidasyon, Ağırlık ve Malzeme Azaltmak, Zaman ve Maliyet Tasarrufu

Eklemeli İmalat İçin Tasarım Prensipleri: 4 Kazanım

1- Tasarım Özgürlüğü   |   2- Parça Konsolidasyon   |   3- Ağırlık ve Malzeme Azaltmak   |   4- Zaman ve Maliyet Tasarrufu

Eklemeli İmalata Geçiş Süreci

Eklemeli İmalata Geçiş Süreci

Başarı Kriterleri

Eklemeli imalat için tasarımın katma değerini kullanarak:
1. Malzeme ve takım kullanımını optimize ederek üretim maliyetlerinin azaltılabilir.
2. Fonksiyonelliğin korunmasıyla birlikte, alt bileşenleri konsolide ederek ve parça sayısını azaltarak montaj sürelerini azaltılabilir.
3. Parçaların performansını arttırarak ve daha yüksek üretilebilirlik elde ederek operasyon maliyetlerini düşürün ve üretim operasyonlarına fayda sağlanabilir.
4. Parçaları gerekli yerde ve zamanda üretip tedarik zincirini düzene sokarak stok maliyetlerini azaltılabilir.

Standart bir yolcu uçağından 450 gr ağırlık azaltıldığında yıl yaklaşık 53.000 litre yakıt tasarruf edilir.

Standart bir yolcu uçağından 450 gr ağırlık azaltıldığında yıl yaklaşık 53.000 litre yakıt tasarruf edilir.

Eklemeli İmalat İçin Tasarım Metotları

1. Doğru Eklemeli İmalat Yöntemi için Tasarım

Doğru Eklemeli İmalat Yöntemi için Tasarım

2. En Az Malzeme Kullanımı için Tasarım

Malzeme Kullanımı, Fonksiyonel Yüzeyler
Destek Yapılarının Azaltılması

3. Fonksiyonelliği Arttırmak için Tasarım

Fonksiyonelliği Arttırmak için Tasarım

4. Parça Konsodilasyonu için Tasarım

Parça Konsodilasyonu için Tasarım

Eklemeli İmalat İçin Tasarım Kriterleri

Eklemeli İmalat İçin Tasarım Kriterleri