Yeni Bir PVDF-Grafen Bazlı Formülasyon, Piyasadaki Tek Mühendislik Sınıfı Polimer E-İletken Filamenti Haline Geliyor

Elektromanyetik koruma için uygun olan bu filament, SMART-Eureka finansman programı dahilinde geliştirilmiş olup, 3D Baskılı serbest biçimli parçaların imalatına imkan verecek.

 İletken filamentler pazarı her ne kadar olgunlaşmamış olsa da büyük bir potansiyele sahip. Şimdiye kadar e-iletken filamentler; elektriksel iletkenlik, yüksek maliyet, kırılganlık, düşük erime noktası vb. gibi faktörlerle sınırlıydı. Bu nedenle, EDM-Additive projesi (Eklemeli İmalatta elektriksel olarak iletken malzemelerle üretilen yeni EDM elektrotları), FDM ve LS için yeni iletken malzemelerin geliştirilmesi üzerine çalışıyor.

Bu içerğin yazıldığı ana kadar dört formülasyon geliştirilmiş ve hepsi, önceden belirlenmiş birleşik bir metodoloji uygulanarak hacim ve yüzey iletkenliği üzerinden geçmiştir. PVDF formülasyonu hem filamentlerde hem de bu filamentlerle yapılan parçalar için elektromanyetik koruyucu iletkenlik testinde iletkenlik seviyelerine ulaşan ve en iyi performans gösteren formülasyon oldu.

Bu filamentleri geliştiren, konsorsiyumun üyesi Add North 3D organizasyonuydu. Yenilikçi filamentleri geliştirip test ettikten sonra Add North 3D, filamentlerin basılabilirliğini, boyutsal doğruluğunu ve kararlılığını büyük ölçüde geliştirdi ve böylece elektriksel iletkenliği arttırdı. Add North 3D bundan sonra, EDM işlemi için gerekli iletkenliğe ulaşmayı amaçlayan birkaç kaplama işlemi, filamentler ve parçaların iletkenliği üzerindeki etkilerini kontrol etmeyi amaçlıyor.

Add North 3D, yeni PVDF formülasyonunu, malzemeler en iyi performans gösteren verime sahip olduktan sonra ürün yelpazesine eklemeyi hedefliyor. Bu kuruluş, tek Nordik filament üreticisi olarak sonuçlar elverdiği anda piyasaya çıkarmaya uygun elektriksel iletken mühendislik filamentlerine sahip ilk organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Add North 3D’nin kurucu ortağı Nils Åsheim, “Bir rakip analizi, bizimkinin tek mühendislik sınıfı polimer iletken filament olduğunu gösterdi” diyor. Add North 3D, “İletken filament pazarının oldukça olgunlaşmamış, ancak büyük bir potansiyele sahip olduğunu” dikkate alarak projeye katıldı: “Bu formülasyon şimdiden koruma pazarına ulaştı. Bu, en umut verici pazar.”

Konsorsiyum Hakkında:

EDM-Additive proje konsorsiyumu esas olarak organizasyonlardan oluşur. Talleres Tibi, S.L. tarafından koordine edilmektedir. EDM elektrotlarının üretimini iyileştirmeye ve artırmaya yönelik ilgiyle enjeksiyon kalıplamaya adanmış bir EDM elektrot üreticisi ve İskandinav ülkelerindeki tek filament üreticisi Add North 3D ve bir dijital fabrika olan +90 3D Dijital Fabrika’nın katılımıyla 3D parça üretiminde lider konumunu korumaktadır. Bu kuruluşlar ULPGC üniversitesi ve AIJU’nun Araştırma Merkezi tarafından desteklenmektedir.

Bu proje, Eureka SMART programı tarafından desteklenmektedir ve katılımcı ülkelerin ulusal organizasyonları tarafından finanse edilmektedir (İspanya’da CDTI, İsveç’te Vinnova ve Türkiye’de TÜBİTAK).