Rapsodi Evleri Mimari Maket Çalışması

Hızlı prototipleme teknolojileri geliştikçe, bu teknolojilerin uygulama alanları da genişlemektedir. Son yıllarda özellikle medikal ve mimari sektörlerde, bu teknolojinin sunduğu olanaklardan önemli oranda faydalanılabileceği ortaya çıkmıştır.

Bu teknolojilerin mimari uygulamalarda kullanımına ilişkin bir örnek Rapsodi Evleri Mimari Maket Projesi’dir. Bu maket üretiminde, hızlı prototipleme teknolojilerinden önemli oranda faydalanılmıştır. Resimlerde de görülen, toplam 25 apartman bloğundan oluşan ve çevre düzenlemesini de içeren maketin üretimini gerçekleştiren firma ile +90 arasında yapılan ortak çalışma sonucu, özellikle ince detaylar içeren blokların üretiminde PolyJet Hızlı Prototipleme Teknolojisi kullanılmıştır.

Geleneksel maketçilik yöntemleri ile aylarca sürebilecek ve hata payı da içerecek olan bir çalışma, fotopolimer reçinenin UV ışıkla kürlenmesi ile katman katman üretim gerçekleştiren PolyJet tekniği ile birkaç haftalık bir zaman diliminde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ortamında hazırlanan 3D CAD modeller, üretim sürelerinin kısaltılması ve malzeme sarfiyatının azaltılması amacıyla, resimlerde görüldüğü şekilde uygun noktalarından kesilmiş ve bloklar çok parçalı olarak üretilmişlerdir. Parça parça üretilen bloklar, daha sonra birbirine yapıştırılmış ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan bina çatıları da yerleştirilmek suretiyle bloklar boya işlemine hazır hale getirilmişlerdir.

PolyJet tekniğinde sadece 16 mikron kalınlığında katmanlar kullanılmasının bir sonucu olarak, bu teknoloji ile üretilen modeller pürüzsüz ve ardıl işlemler için hazır yüzeylere sahip olmaktadır. Böylece, boya aşamasının da tamamlanmasından sonra, hızlı prototipleme ile üretilen blokların ve geleneksel yöntemlerle üretilen çevre planına ait elemanların mimari proje doğrultusunda yerleştirilmesi ile bir bütünlük elde edilmiştir.