RapidOrtez

RapidOrtez

AB Eureka programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Rapidortez projesinde; ayak tabanı rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ayak tabanlıklarının, eklemeli imalat teknikleri kullanılarak hızla ve kişiye özel tasarımla üretilmesini sağlayacak yenilikçi bir sistem geliştirilmesine yönelik araştırmalar yaptık.

Çeşitli araştırmalardan derlenen bilgilere göre Avrupa coğrafyasındaki nüfusun yaklaşık 40%’ının ayak ile ilgili bir anomali ya da ciddi ağrı yaşadığı ya da yaşayacağı, ve buna karşılık gelen tedavi ve benzeri maliyetlerin 2 Milyar Euro’yu aşabileceği tespit edilmiştir. Ayakla ilgili bu sağlık sorunlarının yaklaşık 18%’i biyomekanik ayak düzensizlikleri ile ilgilidir. Bu tipteki sorunlar ayak tabanlıkları ile tedavi edilebilmektedir. RapidOrtez projesinde, ayak tabanlıklarının kişiye özel-kitlesel üretimi için, eklemeli imalat tekniklerini esas alan bir üretim sistemi geliştirilmesini hedefledik.

Proje ortağımız İspanyol Podoactiva firması, İspanya’da 140’tan fazla klinik ile ayak sağlığı üzerine hizmet veren ve Zaragoza’da geleneksel yöntemlerle ayak tabanlığı üreten bir firmadır.

Projede özellikle eklemeli imalat teknolojileri ile kişiye özel medikal çözümler üzerine ArGe birikimi olan Valencia Biomekanik Enstitüsü’nden de destek aldık.

Projede öncelikle kişiye özel ayak tabanlığı gereksinimlerini tanımladık. Ayak tabanlığı ile tedavi edilen ve en sık rastlanan ayak patolojilerini tespit ettik. Tedavinin nasıl yapıldığı ve geleneksel olarak kullanılan ayak tabanlıklarının tasarımına ilişkin veriler topladık.

Eklemeli imalat ile üretilecek olan ayak tabanlığını oluşturan anatomik unsurları tanımladık, hastaların ayak geometrisine göre 3D yazıcılar ile üretilecek olan parçaların fonksiyonunun arttırılmasına yönelik tasarım değerlendirmeleri yaptık.

Geleneksel yöntemlerle üretilen ayak tabanlıklarının malzemelerini inceledik ve buna göre en doğru 3B yazıcı teknolojisi ve malzemesini SLS ve PoliAmid12 olarak tespit ettik.

Bir test düzeneği kullanarak, farklı tasarımlarda, farklı üretim parametreleri ile üretilmiş ayak tabanlıklarına güç uygulayarak sonuçları değerlendirdik ve geleneksel yöntemlerle üretilen ayak tabanlıkları ile karşılaştırdık.

3B yazıcıların sağladığı tasarım serbestliğinden istifade edebilmek adına, ayak tabanlığının fonksiyonunu iyileştirici ve ömrünü arttırıcı noktaları tespit ettik. Hastaların ayak tabanlarının 3D taranması ile elde edilen nota bulutu datasından hızlıca ayak tabanlığı modeline geçilebilmesine yönelik tasarım algoritmaları oluşturduk.

Geleneksel yöntemlerle rekabet edebilmek adına, eklemeli imalat ile yapılacak üretimlerde verimliliği ve çıktı sayısını arttırmaya yönelik proses geliştirme çalışmaları yaptık.

Hastaların bir podiatri kliniğine başvurmasından, tedavinin sonlanmasına kadar geçen süreçleri ve ihtiyaçları değerlendirdik. Buna göre RapidOrtez sistemini oluşturacak ana modülleri tespit ettik ve tasarladık.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, hastaların kişisel bilgilerinin, yaşadıkları patolojiye ilişkin tüm tıbbi bilgilerin, röntgen, MR vb kayıtlarının, tanıların, ayak 3B tarama verilerinin, oluşturulan tedavi reçetesinin, tasarlanan ayak tabanlığına ait üç boyutlu modelin, ara kontrol kayıtlarının ve tedavi sonuçlarının kayıt altına alınacağı bir yazılımın beta versiyonunu hayata geçirdik.

Projede elde edilen sonuçların valide edilmesi adına 100 kişilik bir kümeyi kapsayan klinik bir çalışma gerçekleştirdik.

Projede yukarıda kısaca özetlenenler dışında, çeşitli ara çıktılar da elde edilmiştir. Projeye ilişkin detaylı bilgi edinmek isterseniz firmamızla kontak kurabilirsiniz.