PILOTMANU; İNOVATİF MALZEMELERİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMESİ VE DOĞRULANMASI


Pilotmanu projemiz Avrupa Birliği 7. Çerçeve projeleri kapsamında dâhil olduğumuz çok ortaklı ve çok uluslu bir başka projemizdir. Bu projedeki öncelikli amaç toz metalurjisi yöntemini kullanarak farklı sektörlere çözüm olacak toz esaslı malzemelerin geliştirilmesi, test edilmesi ve valide edilmesidir. Bunun yanında toz esaslı malzeme üretiminin yüksek hacimlere ulaşması ve ekonomik bir boyuta indirgenebilmesi açısından da büyük ölçekli bir mekanik alaşımlama sistemi de proje çıktıları arasında yer almaktadır.

Pilotmanu projesini sektörler bazında incelediğimizde ilgi alanları ve yapılan çalışmalar şu şekildedir;

  Kesici takımların geleneksel sinterleme ve SPS (Spark Plasma Sintering) yöntemleri ile üretimi için yenlikçi bir malzeme geliştirilmesi,

  CGS (Cold Gas Spraying) ve HVOF (High Velocity Oxy-Fuel) yöntemlerinde kullanılmak üzere WC ve Fe esaslı malzemelerin geliştirilmesi,

  DMLS (Direct Metal Laser Sintering) ve SLS (Selective Laser Sintering) yöntemlerinde kullanılmak üzere yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi

Biz de +90 olarak SLS yönteminde kullanılmak üzere geliştirilen Polipropilen (PP) benzeri tozun sinterlenmesi çalışmalarında yer almaktayız. Bu aşamada yaptığımız çalışmalar geliştirilen PP benzeri malzemenin sinterlenme sıcaklığı ve uygun lazer parametre setlerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Ancak yapılan çalışmalar bir takım iyileştirmelerin ardından PP benzeri tozun piyasaya sürülebileceğini göstermektedir.

PROJE PARTNERLERİMİZ