Osteoid Medikal Atel

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim görevlisi Deniz Karaşahin’in tasarladığı ve üretim sürecinde +90 3B Dijital Fabrika ile ilerlediği atel, 3B baskı teknolojisinin medikal alana katkısının somut örneklerinden biri…

3B yazıcı teknolojisini yakından takip eden Karaşahin, bu projenin tasarım geliştirme ve prototip aşamalarında Türkiye’nin ilk ve tek “3B dijital fabrikası” olan +90 ile ilerleyerek medikal alanda önemli bir imza attı. Atel’in hastaya özel ve kişiden kişiye değişen vücut geometrisine uygun olması gerektiğinden, az adetli üretimde maliyet ve zaman avantajı sunan 3B baskı sistemleri ile çok daha verimli bir üretim gerçekleştirilmiş oldu.

Ultrason makinesine bağlanarak, kırılan kemiğin iyileşme süresini %40 oranında kısaltmayı amaçlayan “osteoid medikal atel”in; hafifliği ve estetik mükemmeliyetinin yanı sıra bir başka özelliği ise kişiye özel olması. 3B baskı teknolojisi ile üretilmesi sayesinde hastaya özel olarak tasarlanıp üretilen atelin delikli yapısı sayesinde, geleneksel alçı uygulamalarının yarattığı kaşıntı ve koku gibi iki önemli sıkıntı ortadan kalkıyor, duş alıp denize girmek mümkün oluyor.

Atelin hastanın vücut anatomisine uygun olması gerektiğinden, üretim öncesinde kırık kemiğin bulunduğu uzuv 3 boyutlu taranarak bilgisayar ortamında 3B modeli elde ediliyor. Ardından söz konusu uzvun yapısına uygun olarak, asimetrik deliklerden oluşan atel özel bir programda tasarlanıyor ve sıra üretim aşamasına geliyor.

Atelin hafifliğinin yanı sıra dayanıklılık, estetik ve anti-alerjik olma gibi beklentileri de karşılaması gerektiğinden, prototip aşaması ve üretim aşamasında doğru malzeme seçimi çok önemli. Proje kapsamında her iki aşamada da FDM teknolojisi ve fonksiyonel prototipleme ile nihai ürün imalatında sıklıkla tercih ettiğimiz, yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip ABS bazlı gerçek mühendislik malzemesi (termoplastik) kullanıldı.

+90 3B Dijital Fabrika’da yer alan profesyonel 3B yazıcıların, ölçüleri 90 x 60 x 90 cm’e kadar olan tüm tasarımları tek parça halinde üretme imkânı olsa da, bu projede, kolaylıkla takılıp çıkarılabilmesi için, atelin iki parça halinde imalatı uygun görüldü. Kırığın olduğu bölgeyi saracak bu alt ve üst parçalar, uygulama aşamasında birleştirilip sabitlenecek şekilde ayrı ayrı üretildi.

Atelin medikal faydası kadar estetiği de önemli olduğundan, istenilen görselliğin elde edilmesi için 3B yazıcılarda üretilen parçalar, imalat sonrası zımpara, astar ve boya gibi ardıl işlemlerden geçirildi. +90 3B Dijital Fabrika, FDM teknolojisinde farklı renk seçenekleri sunabildiğinden, farklı renklerde istenebilecek bir ateli doğrudan renkli malzemelerle üretebileceğimiz gibi, boyama işleminin imalat sonrasında da yapılması mümkün.