Hafifleştiriyoruz…

  • Metal parçaların çok daha fonksiyonel ve hafif olması için Topoloji Optimizasyonu çalışması üzerine çalışıyoruz.

  • Metal parçaların daha hafif ULTEM gibi 3D Yazıcı malzemesine ya da kompozite dönüştürülmesi üzerine analiz çalışmaları yapıyoruz.

  • Metal ve plastik malzemelerde iç yüzeyleri latis yapılarına çevirerek esneklik ve mukavemet arttırıyoruz.

  • Havacılıkta kullanılan karmaşık kompozit parçaların üretimi için çözülebilir maça imalatı ile kompozit parçaların performansına yönelik konular üzerine çalışıyoruz.