EDM ADDITIVE


Elektro-erozyon ile işleme (EDM), hassas kalıpların üretiminde kullanılan ve farklı geometri ve boyutlarda elektrotların kullanıldığı bir yöntemdir. EDM elektrotları genellikle grafit, bakır, tungsten, pirinç malzemeden talaş kaldırma yöntemi ile ortalama 2-7 gün arasında üretilmektedir. Talaş kaldırma işlemi elektrot maliyetinin %50’sini kapsamaktadır. Elektrot üzerindeki detaylar ve elektrotun geometrisine göre bazı durumlarda geleneksel yöntemler ile yapılan üretim çok daha maliyetli olmakta ve üretim süreleri çok daha uzamaktadır.

Öte yandan aynı ihtiyacı karşılayacak adette elektrot üretimi eklemeli imalat yöntemleri ile 24-48 saat arasında gerçekleşebilmektedir. Bu sayede süre, hammadde ve üretim maliyetinden kar etmek mümkündür. Ancak metal malzeme kullanabilen eklemeli imalat sistemleri küçük ve orta ölçekli üreticiler için oldukça yüksek maliyetli bir yatırım kalemi ve üretim aracıdır.

Bu projede eklemeli imalatın avantajlarından düşük maliyetler ile yararlanabilmek adına EDM elektrotlarının polimer esaslı SLS (Selective Laser Sintering) ve FDM (Fused Deposition Modelling) yöntemleri aracılığıyla üretilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında her 2 yöntem için hâlihazırda kullanılmakta olan ABS, PA ve PLA gibi malzemeler, karbon esaslı malzemeler (grafit, karbon nonotüp, nano karbon fiber..) ile katkılı olarak yeniden formülize edilecek ve sentezlenecektir.

Bu malzemeler ile farklı boyut ve özelliklerde elektrotlar üretilecek, ardından elektrik iletkenliğini arttırmak amacı ile PVD ya da elektroliz yöntemi ile kaplama işlemleri yapılacaktır.

Yapılacak olan testler ve denemeler sonucunda yüksek elektrik iletkenliğine sahip malzemeler geliştirilecek ve fonksiyonel olarak kullanılabilecek elektrotlar üretilecektir.


Proje aşamaları aşağıda verilmiştir:


PROJE DESTEK MEKANİZMASI


PROJE PARTNERLERİ


Proje partnerlerinin görev dağılımları:


2019’da başlayan proje 2021 sonunda tamamlanmış olacaktır.