CAD Programları

3D yazıcılardan baskı alabilmek için farklı sektörlerde kullanılan birçok farklı 3D modelleme (CAD) programı vardır. En yaygın olarak kullanılan yazılım programları tablodaki gibidir. Dosya uzantıları .STL veya .OBJ dosyasına dönüştürülerek, yaratılan tasarımlar 3D baskı için uygun hale getirilir. Yine aynı dosya uzantılarını .STEP ve .IGES dosyalarına dönüştürülerek, tasarımlar CNC’den üretilebilir hale getirilir.